facebook

Festiwal Wielokulturowy: Kraków miejsce spotkań. Zobacz program wydarzeń!

 

 

Festiwal Wielokulturowy: Kraków Miejsce Spotkań będzie ośmiodniowym (24 listopada –1 grudnia 2019 r.) wydarzeniem odbywającym się na terenie Krakowa przy zaangażowaniu dzielnic znajdujących się na obrzeżach miasta. Wydarzenia będą realizowane we współpracy z NGO działającymi na rzecz cudzoziemców, integrującymi mniejszości narodowe z lokalnymi społecznościami, a także z pracodawcami zatrudniającymi obcokrajowców, uczelniami i szkołami, instytucjami miejskimi, a także społecznością lokalną.

 

 

 

 

 

Kraków jest miastem o bogatym dziedzictwie kulturowym, otwartym na wielokulturowość oraz symbiozę czynników lokalnych z nowymi. Krakowianie są spadkobiercami tego dorobku i ich obowiązkiem jest szanować go i rozwijać. Kraków w ostatniej dekadzie, dzięki prowadzonej międzynarodowej polityce kulturalnej stał się silnym ośrodkiem na światowej arenie relacji międzypaństwowych i samorządowych. Dlatego w ostatnim tygodniu Willa oraz różne miejsca na mapie Krakowa staną się gościnnymi i równocześnie egzotycznymi enklawami innych kultur!. Bedziemy czytać bajki i legendy, wspólnie gotować, spacerować, grać na instrumnetach oraz rozmawiać na tematy niekoniecznie łatwe. 

 

 

 

 Program wydarzeń – LINK

 

 

 

 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Willa Decjusza we współpracy z Instytutem Kultury Willa Decjusza.

 

 

 

Projekt finansowany przez gminę miejską Kraków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także