facebook

Zgłoś się do VACuM – szkolenia dla młodych menadżerów kultury

Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą (VACuM) to nowa międzynarodowa inicjatywa edukacyjna oparta na współpracy Stowarzyszenia Willa Decjusza z Marcel Hicter Association for Cultural Democracy z Brukseli oraz z partnerami wspierającymi z Czech, Węgier, Słowacji, Armenii, Gruzji i Ukrainy. Projekt adresowany jest do młodych menedżerów kultury pracujących w instytucjach publicznych i prywatnych oraz w organizacjach pozarządowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego.

 

 

VACuM to 24-miesięczne szkolenie obejmujące dwie 10-dniowe sesje szkoleniowe (1-10 września 2014 w Krakowie i 9-18 marca 2015 w Pradze) oraz 3-dniowe Seminarium Dyplomowe (12-14 września 2015 w Tbilisi).

 

Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę na temat europejskich, narodowych i regionalnych polityk sektorowych oraz min. dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami kulturalnymi lub artystycznymi skierowanymi do społeczności lokalnych i międzynarodowych, a także bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Wyboru dokona międzynarodowy panel ekspertów w oparciu o ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także jakości projektu przedłożonego przez kandydata. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie: www.vacum.eu. Termin składania aplikacji upływa 15 maja.

 

Program Akademii obejmować będzie aktualne zagadnienia gospodarcze, polityczne i społeczne Europy, służąc pogłębieniu wiedzy w dziedzinie kreowania i wdrażania polityki społecznej, ekonomicznej i kulturalnej oraz rozwojowi kompetencji menedżerskich w obszarze zarządzania sprawami lokalnymi i współpracy międzynarodowej. Projekt w sposób znaczący przyczyni się także do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy uczestnikami z Grupy Wyszehradzkiej oraz z krajów Partnerstwa Wschodniego i powstania wielu wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

 

Udział w VACuM (udokumentowany certyfikatem), stanowić będzie potwierdzenie poziomu wiedzy w zakresie stanowienia polityk sektorowych i kompetencji w obszarze zarządzania. Może okazać się wartością dodaną przy ubieganiu się o pracę lub umożliwić absolwentom prowadzenie własnych firm wspierających transformacje systemowe i reformy w swoich krajach.

 

Więcej informacji na stronie projektu: www.vacum.eu

 

 

Wyszehradzka Akademia Zarządzania Kulturą współtworzy Platformę Studiów Zaawansowanych – projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Celem głównym projektu jest rozwój alternatywnej dla studiów regulaminowych platformy studiów zaawansowanych służącej pogłębieniu wiedzy z obszaru kultury i ekonomii, w tym roli i misji NBP, krajowej i europejskiej polityki finansowej oraz kształtowaniu postaw sprzyjających współpracy międzynarodowej i rozwoju przedsiębiorczości.

 

More information about project: www.vacum.eu

 

 

 

 

log_forum_pl

 

Organizator/Organizer:

 

96c7e22d2b_willa-decjusza-logo-stowarzyszenie_450x225xc (1)

Współorganizator:

 

log_association_marcel_hicter

 Fundatorzy/Founders:

Przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Sponsor:

 

 

logo_grupa_zue

 

 

Patronat/Patronage:

 

log_nck_platforma                     MOFAOG

Partnerzy/Partners:

 

 

log_arts_and_thealog_european_budpestlog_public_advocacy_gruzja

log_literarne_slowacja log_LKAA    log_eru_ukraina

Patronat medialny/Media patrons:

 

logo_dziennik_polski                   log_new_eastern_europe

log_gazeta_wyborczalog_www_krakow_pllog_w_krakowie_pl

Zobacz także