facebook

Siły zbrojne a dziedzictwo kulturowe – spotkanie

Zapraszamy Państwa do trzeciego już spotkania upowszechniającego efekty projektu pt.: „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin”.

 

„Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się wprowadzić już w czasie pokoju w regulaminach lub instrukcjach, przeznaczonych do użytku swoich wojsk, postanowienia, które by zapewniły przestrzeganie niniejszej Konwencji, oraz wpoić członkom swoich sił zbrojnych poczucie szacunku dla kultury i dóbr kulturalnych wszystkich narodów” – głosi zapis 7 artykułu Konwencji Haskiej o ochronie zabytków w konfliktach zbrojnych z 1954 roku. Dalej, w drugim paragrafie tego dokumentu, Konwencja zobowiązuje Państwa do tego by: „(…) przygotować lub utworzyć już w czasie pokoju w łonie swoich sił zbrojnych, bądź komórki organizacyjne, bądź zespół osób o specjalnych kwalifikacjach, którego zadaniem będzie czuwanie nad poszanowaniem dóbr kulturalnych i współpraca z władzami cywilnymi, do których należy opieka nad tymi dobrami”.

 

Kierując się powyższymi regulacjami międzynarodowymi oraz zapisami polskiego prawa podczas kolejnego – trzeciego już spotkania upowszechniającego efekty projektu pt. „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami: płk. Krzysztofem Sałacińskim i kmdr por. mgr inż. Jackiem Wajchertem (tbc).

 

  • Jaką rolę odgrywają Polskie Siły Zbrojne w implementacji i realizacji tych zobowiązań?
  • Jaką rolę odgrywają w ochronie dziedzictwa kulturowego, zarówno w czasie pokoju jak i wojny?
  • Jak przygotowywani są żołnierze w kraju i za granicą? (przygotowanie, szkolenie, zadania)
  • Czy i jak udział w misjach poza granicami kraju wpłynął na kształtowanie ochrony dziedzictwa kultury w siłach zbrojnych?

 

O wszystkich tych kwestiach będziemy rozmawiać z zaproszonymi ekspertami 18 lutego (tj. czwartek) o godz. 12:00.

Zapraszamy do śledzenia transmisji online na naszym Facebooku oraz bezpośredniego udział w spotkaniu na platformie Zoom.

 

 

Numer spotkania: 928 2798 6623

Hasło: 796049

 

 

 

 

Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 183.105 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu edukacyjnego jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

 

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.

Operatorem Programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Zobacz także