facebook

Polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny „Rezydencja tandemowa” – wyniki konkursu

 

 

Polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny „Rezydencja tandemowa”

04.08.2020 – 14.08.2020

 

 

 

 

 

 

Stypendyści 2020

 

Polsko-francusko-niemieckie jury wybrało trzy tandemy do udziału w trójstronnej rezydencji tandemowej. W dniach 4 – 14 sierpnia 2020 będą gościć w Genshagen:

 

• Autorka Bianka Rolando i tłumaczka Isabelle Macor (polsko-francuski Tandem)

• Autorka Małgorzata Sikorska-Miszczuk i tłumacz Andreas Volk (polsko-niemiecki Tandem)

• Autorka Katharina Mevissen i tłumaczka Barbara Bruks (niemiecko-polski Tandem)

 

 

Fundacja Genshagen cieszy się na pobyt Stypendystek i Stypendystów, którzy pracować będą przez dziesięć dni w Pałacu Genshagen.

Gratulujemy!

 

 

Informacje ogólne

Program rezydencji tandemowej oferuje autorkom i autorom i tłumaczkom i tłumaczom z Polski, Francji i Niemiec reprezentującym różne gatunki literatury (proza, poezja, dramat, eseistyka, publicystyka, literatura dziecięca i młodzieżowa itp.) dziesięciodniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem. Program skierowany jest do trzech tandemów autor i tłumacz (w sumie sześć osób) z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, którzy pracują razem lub chcą zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe i wspólnie jako tandem ubiegają się o pobyt w Pałacu Genshagen. Stypendium ma charakter roboczy. Autorzy i tłumacze z Niemiec, Francji i Polski mieszkają i pracują w Genshagen.

 

Konkretne cele robocze programu rezydencyjnego dla tandemów autor i tłumacz:

  • tworzenie przestrzeni do wspólnej i indywidualnej pracy nad tekstami i tłumaczeniami
  • umożliwianie intensywnego i pogłębioneo procesu pracy
  • omawianie bieżących projektów i/lub planowanie i przygotowywanie przyszłych projektów
  • stworzenie przestrzeni dla wzajemnego (lepszego) osobistego poznania się
  • umożliwianie wymiany na temat literatury i tłumaczeń

 

 

Cele programu rezydencyjnego w oparciu o założenia i trójstronne ukierunkowanie Fundacji Genshagen:

W ramach trójstronnej rezydencji tandemowej Fundacja Genshagen pragnie wspierać i kształtować europejską współpracę transgraniczną zgodnie z własnymi założeniami i w duchu formatu Trójkąta Weimarskiego. Poza wymianą informacji na temat konkretnych projektów na poziomie roboczym oraz trwających i przyszłych projektów, Fundacja pragnie dać uczestnikom z Niemiec, Francji i Polski możliwość spotkań ponad granicami, tak aby stypendyści mieli sposobność nawiązania kontaktu z literaturą krajów sąsiednich i zwiększali wzajemne zainteresowanie krajobrazem literackim krajów sąsiednich. W dłuższej perspektywie Fundacja Genshagen chciałaby dzięki temu projektowi przyczynić się do podniesienia wiedzy o literaturze krajów sąsiednich i do promowania sztuki przekładu poprzez dialog.

 

 

Zobacz także