facebook

Przy kawie o dziedzictwie: poszukiwanie skarbów, przemyt i prawo

Zapraszamy na kolejne spotkanie upowszechniające efekty projektu. Już 23 kwietnia (piątek) o godz. 12:00 porozmawiamy o poszukiwaniu skarbów, przemycie zabytków i kwestiach prawnych.
 

Przy kawie o dziedzictwie: poszukiwanie skarbów, przemyt i prawo

Zapraszamy na kolejne spotkanie popularyzujące wiedzę w ramach projektu „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczy dziedzin.” 

 

Już 23 kwietnia (tj. piątek) o godz. 12:00, za pośrednictwem platformy Zoom i z transmisją online na kanałach Facebooka porozmawiamy na temat dziedzictwa archeologicznego, jego ochrony oraz przestępstw popełnianych przeciwko dziedzictwu.

 

Zgodnie z zapisem ustawy o opiece i ochronie zabytków, zabytek archeologiczny jest: „(…) nieruchomą, będącą powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem”.

Podczas spotkania „przy kawie” będziemy rozmawiać o zasadach postępowania oraz zagrożeniach związanych z poszukiwaniem skarbów. Czy to legalne hobby? Jeśli zastanawiacie się w jakich okolicznościach i kiedy miłośnik poszukiwania skarbów może stać się przestępcą – z pewnością wyjaśnimy tą kwestię.

 

Na spotkaniu odpowiemy również na pytania:

• W jakich okolicznościach archeologia staje się nielegalnym działaniem i z jakimi konsekwencjami się to wiąże?
• Jakie są zasady wywozu i przywozu obiektów zabytkowych za granicę?
• Kiedy i w jakich sytuacjach mówimy o przemycie?

 

Wśród poruszonych tematów znajdą się również międzynarodowe działania na rzecz powstrzymania przemytu zabytków, skuteczność takich inicjatyw oraz kwestia współpracy państw, instytucji i służb w zakresie powstrzymywania międzynarodowego przemytu.

 

Zapraszamy do bezpośredniego udziału na platformie Zoom:
Link:
https://zoom.us/webinar/register/WN_SpoBdT6ATfCMZ_vPjwZbqQ 
Webinar ID: 989 5606 3874
Hasło: 028876

oraz transmisji na kanałach Facebooka: 

https://www.facebook.com/Decjusz 
https://www.facebook.com/WillaDecjusza 
https://www.facebook.com/ochronadziedzictwawsytuacjikryzysowej


Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 183.000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność

Operatorem Programu jest: 
www.frse.org.pl
https://education.org.pl 

Partnerzy:

Fundatorzy:

Zobacz także