facebook

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla dr Danuty Glondys

Wojewoda Stanisław Kracik wręczył dr Danucie Glondys, dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Order przyznany został przez Prezydenta Bronis?awa Komorowskiego. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany został za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu międzykulturowego oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-publicystycznej. Uroczystość odbyła się w Willi Decjusza 14 listopada 2011 roku.

 

 

Zobacz także