facebook

Wyszehrad to ludzie – wystawa dostępna

W 2021 roku obchodzimy 30. rocznicę utworzenia Grupy Wyszehradzkiej. Grupa należy do inicjatywwyjątkowych, wyróżniających się nie tylko ze względów strukturalnych i organizacyjnych. Założona w 1991 roku tzw. V4 skupia się na zacieśnianiu współpracy i więzi sąsiedzkich między Czechami, Słowacją, Polską i Węgrami. W celu uczczenia okrągłej rocznicy V4 i współpracy w regionie, Stowarzyszenie Willa Decjusza we współpracy ze Stowarzyszeniem Autorów Węgierskich podjęło inicjatywę przygotowania wystawy pt.: „Wyszehrad to ludzie” celebrującej 30-lecie działalności Grupy Wyszehradzkiej. Otwarcie wystawy miało miejsce 4 lipca, na krakowskich Plantach, a wydarzenie to wpisywało się w ramy Art. Pikniku w Willi Decjusza oraz w dzień oficjalnej inauguracji 19. edycji Letniej Szkoły Wyszehradzkiej.

Stowarzyszenie Willa Decjusza od wielu lat, w swojej działalności skupia się na projektach i inicjatywach związanych z Grupą Wyszehradzką, o czym najlepiej świadczy realizowana od 2002 roku – Letnia Szkoła Wyszehradzka (LSW).  LSW to unikalny program kulturalno-edukacyjny skierowany do studentów, absolwentów, menagerów kultury, młodych naukowców i dziennikarzy z Czech, Polski, Słowacji i Węgier oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatywa ma na celu promowanie pozytywnego wizerunku regionu w skali międzynarodowej oraz promocję dziedzictwa intelektualnego i kulturowego społeczeństw Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Wystawa „Wyszehrad to ludzie” skupiła się na kilku komponentach m.in. kulturze, innowacjach, współpracy ponadnarodowej, edukacji i tożsamości, a jej celem było przede wszystkim podkreślenie roli społeczności tworzących V4 na różnych poziomach.

Wystawa została przygotowana w języku angielskim oraz w czterech językach Grupy Wyszehradzkiej. Plansze wystawy zostały przygotowane zarówno w formacie online jak i  w formacie gotowym do wydruku, który pozwala na zaprezentowanie Wystawy stacjonarnie, na ternie Państw V4.

W celu udzielenia dodatkowych informacji nt. ekspozycji i udostępniania wystawy prosimy o kontakt z p. Justyną Pawlik, e-mail: justyna.pawlik@villa.org.pl

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Instytut Kultury Willa Decjusza

 

Partnerzy:

International Visegrad Fund

Magyarország Főkonzulátusa Krakkó / Konsulat Generalny Węgier w Krakowie

Ambasada Węgier / Varsói Magyar Nagykövetség

Węgierski Instytut Kultury Warszawa – Magyar Kulturális Intézet Varsó

Szépírók Társasága

 

Dofinansowanie:

Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej

V4 to ludzie slowacki V4 to ludzie czeski V4 to ludzie wegierski

Partnerzy:

Sponsorzy:

Zobacz także