facebook

15. edycja Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (2002-2003)

 

 

15. edycja Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (2002-2003)

 

25 października 2018 godz. 16.30

Willa Decjusza

 

 

 

 

25 października 2018 wręczona została Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003). Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

 

 

Laureatów wybrała Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele: Prezydenta RP, Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii, Ambasadora Królestwa Szwecji w  Polsce, Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Prezesa Fundacji ZNAK, Fundatorów i Inicjatorów Nagrody oraz Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Willa Decjusza.

 

Wyróżnienia zostały wręczone w kategoriach „osoba”, „organizacja pozarządowa” oraz „nagroda honorowa”. Ceremonia połączona jest z seminarium „Technologia dla wyzwań globalnych – przestrzeń aktywności lokalnej” odbywającym się 25 i 26 października w Willi Decjusza.

 

 

 

Laureaci Jubileuszowej 15 edycji Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003) w 2018 r.

 

Nagroda w kategorii „Osoba” 

 

Basil Kerski, menedżer kultury, redaktor, publicysta i politolog. Dorastał w Polsce, Iraku oraz Niemczech. Studiował politologię i slawistykę na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od 2011 r. jest dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności oraz redaktorem naczelnym polsko-niemieckiego magazynu „Dialog”. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi RP. 

 

 

 

Fragment laudacji na cześć Laureata

Szanowni Państwo, zakończę jeszcze jednym cytatem z dzisiejszego naszego laureata: „Jesteśmy świadkami procesu globalizacji, który nie tylko wzbogaca kultury i wyrównuje różnice między cywilizacjami, lecz przez swoją różnorodność wprawia człowieka w niepewność, stawia zbyt wysokie wymagania, przez co sprzyja powstawaniu tendencji do odgraniczania się. Stosowną odpowiedzią na to spotkanie kultur nie jest defensywne zamykanie się w najbliższym kręgu własnej wspólnoty i ograniczanie się do jej wąskiej perspektywy, lecz mało spektakularna, kamienista droga zrozumienia Obcego, wczuwania się drugiego człowieka, niewygodna postawa otwartości, innymi słowy, indywidualny, mozolny wysiłek uczenia się (…)” Sądzę, ze to jest kluczowe przesłanie Kerskiego, a jego twórczość i działalność jest długim ciągiem wspaniałych konkretyzacji tego przesłania, dojrzałych owoców, które z niego wyrastają. Ufam, że tych owoców będzie jeszcze bardzo, bardzo wiele i że wszyscy indywidualnie i zbiorowo, jako Polacy i Europejczycy, będziemy z nich czerpać i nimi się pożywiać.

 

 

Nagroda w kategorii „Organizacja Pozarządowa” 

 

Międzyreligijna Rada Albanii utworzona została 22 października 2009 r. w Tiranie pod auspicjami Prezydenta Albanii, Prof. dr Bamira Topi. Założycielami Rady są: JE Arcybiskup Anastasios, Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Albanii; JE Selim Muca, Przywódca społeczności muzułmańskiej w kraju; JE Rrok Mirdita, Przewodniczący Konferencji Biskupów Albanii oraz JE Haxhi Dede Reshat Bardhi, Przywódca  Światowego Związku Bektaszytów. Założenie Rady, pierwszej w kraju organizacji międzyreligijnej, reprezentującej wszystkie główne społeczności religijne Albanii, było możliwe dzięki wieloletniemu wsparciu ze strony Europejskiego Komitetu Światowej Konferencji na rzecz Religii i Pokoju.

W imieniu Międzyreligijnej Rady Albanii, Polską Nagrodę im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisaza NZ ds. Praw Człowieka, odbierają: JE Arcybiskup George Anthony Frendo, JE Biskup Andon Merdani, Pastor Dr Ylli H. Doçi oraz Prezydent Rady, JE Skender Bruçaj.

 

 

 

 

Fragment laudacji na cześć Laureata

Mam dzisiaj zaszczyt wręczać nagrodę w kategorii „organizacja” dla  „Międzyreligijnej Wspólnoty Wyznaniowej Albanii” za reprezentowanie swoją postawą praktycznego wymiaru dialogu międzyreligijnego.  Albania jest obecnie przykładem kraju, gdzie rozwijana jest harmonijna współpraca między różnymi wspólnotami wyznaniowymi, których w Albanii jest pięć: muzułmańska, katolicka, prawosławna, protestancka i bektaszytów. 

Współpraca przywódców Wspólnoty ma szczególnie znaczenie, gdyż odnosi się do regionu Bałkanów, gdzie jeszcze niedawno miały miejsce działania wojenne i konflikty o podłożu religijnym. Współpraca ta  stanowi wzór, który może posłużyć jako model współistnienia dla  sąsiedzkich społeczności w  różnych regionach świata targanych konfliktami na tle etniczno-religijnym.

 

 

Nagroda Honorowa 

 

Hanaa Edwar jest prawniczką i aktywistką, która od ponad 50 lat działa na rzecz praw człowieka, praw kobiet i demokracji. Jest założycielką i przewodniczącą irackiego stowarzyszenia Al-Amal, założonego w 1992 roku. Jest współzałożycielką Irackiej Sieci Kobiet, która powstała w 2004 roku i obecnie zrzesza ponad 90 organizacji i grup kobiecych w całym kraju. Prowadziła liczne kampanie na rzecz kobiet i równouprawnienia płci, praw mniejszości kulturowych, pomocy humanitarnej i pokoju na Bliskim Wschodzie.

 

 

Fragment laudacji na cześć Laureatki

Jest głosem wolności i niezależności i duchem legendarnej ulicy Mutanabbi w Bagdadzie. 

 

Współczesny świat nieustannie jest wstrząsany wojnami i zbrojnymi konfliktami, których ofiarami w zdecydowanej części jest ludność cywilna niebiorąca udziału w walkach. Tym ważniejsza jest postawa indywidualnych osób, które przypominają o najbardziej wrażliwych i bezbronnych ofiarach działań zbrojnych oraz o potrzebie budowy demokratycznego i inkluzywnego kraju, w którym wszyscy bez względu na płeć, wyznanie i pochodzenie będą bezpieczni i szanowani. Taką osobą jest Hanaa Edwar. Nazwa organizacji, którą założyła, „Al Amal” w tłumaczeniu na polski znaczy „Nadzieja”, a jej głównym celem i mottem działania jest: „Dla dobra ludzkości”.

Kapituła Nagrody wyraża uznanie dla dokonań Pani Hanaa Edwar, za jej niezłomność i odwagę oraz nadzieję, że Polska Nagroda im. Sergio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, będzie nie tylko wyrazem podziwu i solidarności z Laureatką lecz również ze wszystkimi kobietami Iraku i Bliskiego Wschodu.

 

 

 

 

 

Organizator/Organiser

 

log_villa

 

 

Patronat honorowy Nagrody/Honorary patronage of the Prize

 

unhcr2016                                          

 

 

 

Patronat honorowy Jubileuszu/Honorary patronage of the Jubilee

 

 

Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego

 

 

Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa

 

 

 

Partner/Partner 

 

 

 

Fundatorzy/Founders

 

 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

Projekt współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków

 

 

 

Sponsorzy/Sponsors

 

grupa_zue_2015                                            

 

 

 

 

Patronat medialny/Media patrons

 

logo_rzeczpospolita               log_tvp_krakow_niebieskie               log_polskie_radio_dla_zagranicy

 

log_radio_krakow               a5_dziennik            respublica_daje

 

log_visegrad_insight                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także