facebook

Podsumowanie roku działalności Stowarzyszenia Willa Decjusza

18 czerwca 2020 w Willi Decjusza odbyło się Walne Zebranie Członków SWD, na którym zatwierdzono sprawozdania merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, tj. 01.04.2019-31.03.2020 oraz wybrano nowy skład zarówno Zarządu Stowarzyszenia jak i Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

 

 

 

Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia Willa Decjusza:

1. Jan Piekło – Przewodniczący Zarządu SWD

2. Zbigniew Jamka – Skarbnik

3. Romana Maciuk-Agnel – Członek Zarządu

 

 

 

Nowy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Willa Decjusza:

1. Henryk Woźniakowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. doc. Krzysztof Görlich – Członek Komisji Rewizyjnej

3. Stefan Salamon – Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Nowemu Przewodniczącemu Zarządu SWD, Janowi Piekle składamy serdeczne gratulacje.

Zachęcamy do zapoznania się z życiorysem nowego Przewodniczącego: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Piek%C5%82o 

Zobacz także