facebook

Write the Game – Szkoła Letnia Scenariuszy Gier Komputerowych – nabór do 16 czerwca!

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza twórców literackich, scenarzystów, copywriterów oraz wszystkich zainteresowanych tworzeniem scenariuszy do gier komputerowych do składania aplikacji na udział w projekcie Write the Game – Szkole Letniej Scenariuszy Gier Komputerowych, organizowanej w dniach 16-26 lipca 2017 w Krakowie.  

 

 

 

O projekcie

 

Write the Game to nowatorski, kompleksowy i interdyscyplinarny projekt z zakresu rozwoju sektorów kreatywnych. W ramach Szkoły Letniej będą mieć miejsce wykłady, warsztaty scenariopisarskie, praca własna nad stworzeniem questa (przygody), indywidualne spotkania z mentorem oraz wizyty studyjne w najciekawszych krakowskich studiach gier.  

 

 

Nasi eksperci

 

Szkolenie warsztatowe jest prowadzone przez wieloletnich praktyków – znanych scenariopisarzy gier komputerowych ze studiów gier współpracujących przy tworzeniu niniejszego projektu: m.in. Reality Pump Studios, CD PROJEKT S.A. oraz Game Desire. Wykłady inspiracyjne prowadzone będą przez ekspertów z różnych branż kreatywnych celem poszerzenia horyzontów uczestników i zapewnienia źródeł inspiracji.

 

Kto może się ubiegać o stypendium?

 

 • pisarze;
 • scenarzyści;
 • copywriterzy;
 • wszyscy zainteresowani tworzeniem scenariuszy do gier komputerowych (osoby pełnoletnie)

 

Co oferujemy?

 

 • bezpłatny udział w 10-dniowej (16-26.07.2017) Szkole Letniej Scenariuszy Gier Komputerowych obejmującej m.in.:
 • 8 godz. wykładów inspiracyjnych
 • 24 godz. warsztatów
 • 22 godz. mentoringu / pracy własnej
 • 15 godz. wizyt studyjnych w 4 krakowskich studiach gier m.in. Reality Pump Studios, CD PROJEKT S.A., GameDesire
 • bezpłatne zakwaterowanie na czas trwania Szkoły Letniej
 • bezpłatne wyżywienia na czas trwania Szkoły Letniej
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 

Jak się ubiegać?

 

Zgłoszenia indywidualne w języku polskim powinny zawierać:

 • list motywacyjny (maksymalnie 600 wyrazów)
 • próbkę literacką w postaci opisu questa (przygody) z wymyślonej gry RPG oraz fragmentu dialogu między postaciami. Opis questa powinien zawierać krótkie wprowadzenie do uniwersum gry (pełna dowolność wyboru tematyki i gatunku w ramach RPG), krótką prezentację postaci oraz rozbudowany szkic wydarzeń fabularnych. Wybrany fragment dialogu ma być reprezentatywny dla przedstawianego pomysłu i obejmować ok. 15-20 kwestii dialogowych wraz z komentarzem reżyserskim. Opis questa i wycinek scenariusza powinny zawierać się w maksymalnie 1000 wyrazów.    

 

Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: gosia@villa.org.pl do 16 czerwca 2017 roku.

 

Decyzje o przyznaniu stypendiów zostaną podjęte wspólnie przez Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz ekspertów zaangażowanych w udział w projekcie oraz ogłoszone do dnia 30 czerwca 2017 roku nas stronie www.villa.org.pl.

 

Koordynacja projektu:

Małgorzata Różańska

gosia@villa.org.pl

 

 

Sponsor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także