facebook

Jury polsko-francusko-niemieckiego programu rezydencyjnego „Rezydencja tandemowa” wybrało uczestników rezydencji tandemowej

Przedstawiciele Stowarzyszenia Willa Decjusza wzieli udził w posiedzeniu jury polsko-francusko-niemiecki programu rezydencyjnego „Rezydencja tandemowa”. Jury programu wybrało trzy tandemy do udziału w trójstronnej rezydencji tandemowej.

 

W dniach  2 – 13 sierpnia 2021 r. będą gościć w Genshagen:

  • Autorka Pauline Delabroy-Allard i tłumaczka Sina de Malafosse (francusko-niemiecki Tandem)
  • Autorka Déborah Heissler i tłumacz Jan Maria Kłoczowski (francusko-polski Tandem)
  • Autorka Carolina Schutti i tłumaczka Ewa Mikulska-Frindo (niemiecko-polski Tandem)

Stowarzyszenie Willa Decjusza gratuluje Stypendystkam i Stypendystom, którzy będą pracować przez dziesięć dni w Pałacu Genshagen.

 

Informacje ogólne

Program rezydencyjny „Trójstronna rezydencja tandemowa” oferuje autorkom i autorom oraz tłumaczkom i tłumaczom z Polski, Francji i Niemiec reprezentujących różne gatunki literatury (prozę, poezję, dramat, eseistykę, publicystykę, literaturę dla dzieci i młodzieży i inne) 10 dniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem. Program skierowany jest do trzech tandemów autorka/autor i tłumaczka/tłumacz (w sumie sześć osób) z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, którzy pracują razem lub chcą zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe i wspólnie jako tandem ubiegać się o pobyt w Pałacu Genshagen. Stypendium ma charakter roboczy. Autorzy i tłumacze z Niemiec, Francji i Polski mieszkają i pracują w Genshagen.

 

Konkretne cele robocze programu rezydencyjnego dla tandemów autorka/autor i tłumaczka/tłumacz:

– tworzenie przestrzeni do wspólnej i indywidualnej pracy nad tekstami i tłumaczeniami- umożliwianie intensywnego i pogłębioneo procesu pracy
– omawianie bieżących projektów i/lub planowanie i przygotowywanie przyszłych projektów
– stworzenie przestrzeni dla wzajemnego (lepszego) osobistego poznania się
– umożliwianie wymiany na temat literatury i tłumaczeń

 

Cele programu rezydencyjnego w oparciu o założenia i trójstronne ukierunkowanie Fundacji

W ramach programu „Trójstronna rezydencja tandemowa” Fundacja Genshagen oprócz celów praktycznych pragnie wspierać i kształtować europejską współpracę transgraniczną zgodnie z własnymi założeniami i w duchu formatu Trójkąta Weimarskiego.

Poza wymianą informacji na temat konkretnych projektów na poziomie roboczym oraz trwających i przyszłych projektów, Fundacja Genshagen pragnie dać uczestnikom z Niemiec, Francji i Polski możliwość spotkań ponad granicami, tak aby stypendyści mieli sposobność nawiązania kontaktu z literaturą krajów sąsiednich i zwiększali wzajemne zainteresowanie krajobrazem literackim krajów sąsiednich. W dłuższej perspektywie Fundacja Genshagen chciałaby dzięki temu projektowi przyczynić się do podniesienia wiedzy o literaturze krajów sąsiednich i do promowania sztuki przekładu poprzez dialog.

 

Zobacz także