facebook

„When women stay silent” – debata w ramach 14. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej

Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz Fundacja Evens zapraszają 15 lipca (środa), o godz. 10.00 na debatę pt. „When women stay silent”, w której wezmą udział Jeannette Bougrab – francuska prawniczka i polityk, Magdalena Vášáryová – przewodnicząca najstarszego słowackiego stowarzyszenia kobiet „Živena”, Jana Smiggels Kavková – członkini Europejskiego Lobby Kobie oraz Marta Dzido – polska pisarka, reżyserka, współtwórczyni filmu dokumentalnego „Solidarność według kobiet”.

 

 

Jeannette Bougrab – francuska prawniczka i polityk. Jest członkinią Unii na rzecz Ruchu Ludowego (UMP); w latach 2010-2012 pełniła funkcję ministra niższej rangi ds. młodzieży i życia społecznego. Wcześniej od 16 kwietnia 2010 r. do 14 listopada 2010 r. była przewodniczącą francuskiej Komisji ds. Równości Szans i Przeciwdziałania Dyskryminacji (HALDE). Ukończyła studia magisterskie z zakresu prawa na Uniwersytecie w Orleanie, a następnie uzyskała doktorat z zakresu prawa publicznego na paryskiej Sorbonie, jak również tytuł magistra prawa gospodarczego. Jako profesor nadzwyczajny prawa wykłada w paryskim Instytucie Nauk Politycznych (Institut d’Études Politiques de Paris) oraz na Sorbonie. Do 2007 r. była członkiem kierownictwa Unii na rzecz Ruchu Ludowego (UMP). Jest także członkinią Wysokiej Rady ds. Integracji (Haut Conseil à l’Intégration), Rady Administracyjnej Instytutu Świata Arabskiego w Paryżu oraz zespołu ds. zapewniania różnorodności w Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Ponadto w 2010 r. została przewodniczącą Rady Administracyjnej Agencji ds. Równości Społecznej i Równości Szans (ACSE). Jest również posłanką Zgromadzenia Narodowego Francji, a także pisarką i reżyserem filmowym.

 

Magdalena Vášáryová – deputowana do Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Przewodnicząca najstarszego słowackiego stowarzyszenia kobiet „Živena” oraz przewodnicząca Instytutu ds. Polityki Kulturalnej. Wcześniej pełniła funkcję sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej.
W latach 2000-2005 była ambasadorem Republiki Słowackiej w Polsce, a w latach 1990-1993 ambasadorem Czechosłowacji w Austrii. Była założycielką słowackiego Stowarzyszenia na rzecz Polityki Zagranicznej; w latach 1993-2000 pełniła w nim funkcję dyrektora, a obecnie jest prezesem honorowym. Wykładała w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Harmonizacji Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie; obecnie wykłada w praskiej Wyższej Szkole CEVRO. W 2010 r. otrzymała złoty medal „Zasłużona Kulturze Gloria Artis”. Jest autorką kilkunastu książek i artykułów w prasie krajowej i międzynarodowej.

 

Jana Smiggels Kavková studiowała politologię na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia). Od 2005 r. jest działaczką na rzecz równości płci. Jako członkini, a następnie przewodnicząca Komisji ds. Równego Reprezentowania Kobiet i Mężczyzn w Polityce uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy ustanawiającej parytety. Stoi na czele organizacji pozarządowej Forum 50%, która w 2010 r. przeprowadziła kampanię wsparcia kobiet w wyborach; w efekcie tej kampanii do parlamentu dzięki głosom preferencyjnym wybranych zostało 14 kobiet. Jana jest również członkinią rządowej Rady ds. Równości Szans Kobiet i Mężczyzn oraz członkinią zarządu Europejskiego Lobby Kobiet.

 

Marta Dzido – pisarka, dokumentalistka, montażystka. Autorka powieści „Ślad po mamie”,”Małż”, „Matrioszka”. Tłumaczona na wietnamski, węgierski, niemiecki. Stypendystka programów: Homines Urbani, Młoda Polska, Wyszehradzkich Rezydencji Literackich oraz Ministra Kultury. Absolwentka PWSFTviT w Łodzi. Autorka zdjęć do filmu dokumentalnego „Podziemne państwo kobiet”. Razem z Piotrem Śliwowskim zrealizowała filmy dokumentalne: „Paktofonika- hip hopowa podróż do przeszłości” oraz „Downtown – miasto Downów”, nagrodzony the Hollywood Eagle Documentary Award i specjalną nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

 

Kopia LOGO EVENSF+P7526

 

 

 

ZNAK_NBP_projekt_realizowany

 

Sponosrzy/Sponsors:

log_krakow_airport_niebieskie                siemens                 pzu

Zobacz także