facebook

Wyszehradzkie Rezydencje Literackie 2016 – złóż aplikację

Program „Wyszehradzkie Rezydencje Literackie” jest inicjatywą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, realizowaną od 2012 roku, będącą cyklem pobytów rezydenckich i wydarzeń literackich.

 

Adresatami są pisarze, poeci, eseiści, krytycy, tłumacze literatury i dziennikarze z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry).

 

Program opiera się na partnerstwie czterech instytucji z każdego kraju V4: Institutu umění w Pradze, Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie i Literarné informačné centrum w Bratysławie.

 

Celem programu jest coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych rezydentów literackich ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy i mobilności oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej. Koordynatorem programu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza.

 

Tegoroczna edycja programu umożliwi 32 twórcom realizowanie własnych projektów literackich w 4 instytucjach goszczących w wybranym okresie: 1. maja – 12. czerwca 2016 (edycja wiosenna) lub 1. września do 30. listopada 2016 (edycja jesienna).

 

 

Każda instytucja goszcząca będzie odpowiedzialna za organizację dwóch pobytów dla dwóch grup rezydentów literackich (każdorazowo jeden z Czech, jeden z Polski, jeden ze Słowacji i jeden z Węgier), którzy będą pracować nad indywidualnymi projektami literackimi i uczestniczyć w wydarzeniach literackich.

 

32 stypendystów programu (8 z Czech, 8 z Polski, 8 ze Słowacji, 8 z Węgier) zostanie wybranych na podstawie indywidualnych aplikacji przesyłanych za pomocą formularza zgłoszeniowego online.

 

Rezydenci zostaną wybrani przez narodowe i międzynarodowe komisje rekrutacyjne podczas trzystopniowego procesu naboru, przy poszanowaniu zasady proporcjonalności i równości udziału czeskich, polskich, słowackich i węgierskich rezydentów i instytucji goszczących.

 

  • Pliki do pobrania:

 

Zasady aplikacji >>

 

  • Więcej informacji:

 

Małgorzata Różańska – koordynator projektu

gosia@villa.org.pl

 

Stowarzyszenie Willa Decjusza

ul. 28 Lipca 1943 17 a, 30 233 Kraków

tel. +48 12 425 36 38, wew. 148

fax: +48 12 425 36 63

 

 

  • W razie problemów z wypełnieniem aplikacji on-line prosimy o kontakt: visegradapplicationform@gmail.com

 

 

510241e16284d_764482-675936-ivf-logo-white-jpg

 

 

Zobacz także