facebook

2. edycja Nagrody im. Sergio Vieira de Mello – Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka w latach 2002-2003

W dniu 6 października 2005 roku, podczas międzynarodowej konferencji Łagodne Rewolucje, nastąpiło uroczyste ogłoszenie laureatów drugiej edycji Nagrody im. Sergio Vieira de Mello, przyznawanej za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

 

 

 

 

 

Kapituła Nagrody uhonorowała wyróżnieniem następujących kandydatów: Mariana Żelazka (SVD) w kategorii osoba oraz Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego w kategorii organizacja pozarządowa.

 

  • Ojciec Marian Żelazek SVD (1918-2006)

 

Marian Żelazek, nestor polskich misjonarzy, urodził się w 1918 roku i wyrastał w Poznaniu. Ukończył Gimnazjum Misyjne Księży Werbistów w Górnej Grupie, po czym wstąpił do nowicjatu tego zgromadzenia. W maju 1940 roku został aresztowany przez Gestapo. Przebywał w obozach koncentracyjnych w Dachau oraz Gussen aż do wyzwolenia w 1945 roku. Formację zakonną i seminaryjną dokończył w Rzymie i tu przyjął święcenia kapłańskie. Następnie, zgodnie ze swoim pragnieniem, wyjechał do północnych Indii w roku 1950, gdzie zajmował się prowadzeniem szkół katolickich i duszpasterstwem wśród Adibasów, żyjących w dżungli koczowników. Od 1975 roku pracował w Puri – świętym mieście hinduizmu. Opiekował się trędowatymi, zorganizował centrum dialogu międzyreligijnego i wybudował kościół ku czci Matki Bożej. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego i laureatem wielu międzynarodowych nagród. W roku 2002 zgłoszony został przez Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri jako oficjalny kandydat do Nagrody Nobla. Zmarł w Indiach w 2006 roku.

 

  • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

 

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego powstała w 1990 roku z inicjatywy Polaków, Niemców, Holendrów i Amerykanów współpracujących z wrocławskim Klubem Inteligencji Katolickiej. Celem Fundacji jest rozwijanie porozumienia europejskiego między różnymi społecznościami w duchu pokojowej współpracy oraz stwarzanie warunków sprzyjających komunikacji i zrozumieniu na poziomie lokalnym i interkulturowym. W ośrodku w Krzyżowej w czasach II wojny światowej działała antyfaszystowska grupa opozycyjna „Krąg z Krzyżowej”, dając przykład odwagi cywilnej i wspólnego działania pomimo różnic politycznych i religijnych. Jednym z jej założycieli był ówczesny właściciel Krzyżowej hrabia Helmuth James von Moltke. W listopadzie 1989 roku Krzyżowa gościła uczestników historycznej polsko-niemieckiej Mszy Pojednania, wydarzenia symbolizującego przełom we współpracy tych krajów, który dokonał się wraz z powrotem Polski do grona państw demokratycznych.

Zobacz także