facebook

Projekt Europa – jego postrzeganie i przemiany w Polsce

Stowarzyszenie Willi Decjusza oraz Niemiecki Związek Kształcenia Obywatelskiego z Hesji (Deutsche Vereinigung für politische Bildung – Landesverband Hessen) zapraszają do udziału w polsko-niemieckim seminarium. Tematem konferencji będzie Projekt Europa – jego postrzeganie i przemiany w Polsce. Spotkanie dotyczyć będzie stosunków polsko-niemieckich. 

 

Zapraszamy nauczycieli, studentów oraz naukowców do uczestnictwa m.in. w wykładach „Społeczeństwo obywatelskie jako zasada politycznej partycypacji” lub „Ekonomiczne perspektywy Polski w UE”. Celem przyświecającym konferencji jest dążenie do międzykulturowego zrozumienia między sąsiadami w Unii Europejskiej. Językiem roboczym seminarium jest niemiecki – 1-3 października 2008, Willa Decjusza.

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Willa Decjusza

Deutsche Vereinigung für politische Bildung – Landesverband Hessen

 

Manager projektu:

Monika Jeschke

monika@villa.org.pl

Zobacz także