facebook

Warsztaty online z zakresu ochrony dziedzictwa!

Warsztaty online z zakresu ochrony dziedzictwa!

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego realizowanych w ramach projektu: „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin.”

 

Warsztat pt. „Regulacje prawne wywozu i przywozu zabytków w kontekście przepisów celnych oraz ochrona dziedzictwa archeologicznego w Polsce i za granicą.” odbędzie się 29 października (w piątek) o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy Zoom. 

 

W zakresie zagadnień dotyczących ochrony dziedzictwa archeologicznego omówione zostaną:

 

-zasady ochrony stanowisk archeologicznych wynikające z międzynarodowych aktów prawnych
– rola ewidencji i rejestru zabytków archeologicznych
– problematyka przestępczości przeciwko dziedzictwu archeologicznemu
– krajowa praktyka postępowania z zabytkami archeologicznymi w przypadku prowadzenia inwestycji.

 

W zakresie zagadnienia dotyczącego wywozu i przywozu zabytków w kontekście przepisów celnych omówione zostaną:

 

– regulacja prawne  w zakresie wywozu  zabytków/ dóbr kultury w kontekście przepisów celnych
– kategorie obiektów wymagających pozwolenia na wywóz
-dokumenty wywozowe (m.in. pozwolenia oraz dokumenty fakultatywne ocena, wycena, potwierdzenie wwozu)
– wyjątki od konieczności uzyskania pozwolenia na wywóz za granicę
– regulacja prawne  w zakresie przywozu dóbr kultury (zakres zależny od czasu który pozostanie na realizację tematu w ramach warsztatów)

 

Warsztat poprowadzą: st. asp. Annę Skaldawska, Ekspertka Służby Celno-Skarbowej – Anna Skaldawska oraz Główny Specjalista Zespołu ds. dziedzictwa archeologicznego Narodowego Instytut Dziedzictwa – archeolog Marcin Sabaciński. 

 

Termin: 29.10.2021 r., godz. 10:00-16:00
Format: online, platforma Zoom
Czas trwania warsztatu: 6 h.

Zapisy dostępne pod linkiem: 
https://forms.gle/tsf6jGRjciZXZL6q8

 

* Pierwszeństwo w zapisie będą miały osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych warsztatach.

 

 


Projekt „Międzysektorowe wyzwania: specjalista ds. ochrony dóbr kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i wojny – opracowanie programu studiów podyplomowych, dedykowanych pracownikom działającym na pograniczu dziedzin” – korzysta z dofinansowania o wartości 155.550 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i 27.450 EUR otrzymanych ze środków budżetu Państwa Polskiego. Celem projektu jest opracowanie od podstaw nowego kierunku studiów podyplomowych.

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Przypadające na lata 2014-2021 fundusze wynoszą 1,55 miliarda euro, a do priorytetowych obszarów działań w tym okresie zalicza się m.in: innowację, integrację społeczną, kulturę, dobra zarządzanie a także edukację i konkurencyjność.

 

 

Zobacz także