facebook

4. edycja Nagrody im. Sergio Vieira de Mello – Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka w latach 2002-2003

W dniu 11 października 2007 roku, podczas międzynarodowej konferencji Zniewolony Umysł – z Rewizytą, nastąpiło uroczyste ogłoszenie Laureatów czwartej edycji Nagrody imienia Sergio Vieira de Mello, przyznawanej za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

 

Kapituła Nagrody w roku 2007 uhonorowała wyróżnieniem następujących kandydatów: Marynę Hulię w kategorii osoba oraz Stowarzyszenie Magurycz w kategorii organizacja pozarządowa.

 

 

Laureaci Nagrody imienia Sergio Vieira de Mello 2007

 

Maryna Hulia – nauczycielka języka rosyjskiego, propagatorka kultury rosyjskiej, białoruskiej, ukraińskiej. Od 2005 roku pracownik PSEP-u. Organizatorka wystaw „Jestem za” oraz „Macierzyństwo” Pawła Wojnickiego, białoruskiego malarza, „W poszukiwaniu kobiety” białoruskiego fotografika Aleksandra Litina, a także wystawy batików Eleny Dzikavitskiej, uchodźczyni politycznej. Inicjatorka i kierowniczka zbiórki na rzecz Dzieci Biesłanu, inicjatorka zbiórki darów dla uchodźców czeczeńskich. Organizatorka wieczorów rosyjskich oraz spotkań uczniów z dziennikarzem Radia Wolna Europa z sekcji białoruskiej. Celem jej działań jest promowanie pokojowego współistnienia społeczeństw, religii i kultur, przełamanie stereotypów względem uchodźców, a także uprzedzeń wobec „obcych” – osadzonych, byłych osadzonych i ich rodzin. Jej działania aktywizują grupy społeczne i pozwalają imigrantom na szybszą i lepszą adaptację społeczną.

 

Stowarzyszenie Magurycz – Nieformalna Grupa Kamieniarzy, a obecnie Stowarzyszenie zajmujące się ratowaniem, inwentaryzacją i dokumentacją sztuki sepulkralnej, krzyży i kapliczek przydrożnych oraz wszelkich obiektów sztuki cerkiewnej pozostających bez opieki (chrzcielnic, krzyży ze zwieńczeń nie istniejących cerkwi, kostnic, kaplic, archiwaliów) na terenach zamieszkiwanych pierwotnie głównie przez Bojków i Łemków, ale także Żydów, Polaków, Cyganów i Niemców. Historia jego sięga 1986 roku, kiedy Szymon Modrzejewski zaczął zajmować się greckokatolickim cmentarzem w Berehach Górnych. Rok później Stanisław Kryciński zorganizował pierwszy obóz remontowy na cmentarzach w Bystrem i Michniowcu w Bieszczadach. Idea działań Stowarzyszenia jest apolityczna, nie służy żadnej instytucji, czy kultowi, zaś kilkunastoletnie doświadczenie wskazuje, że przywracanie dawnej świetności obiektom oraz tworzenie optymalnych warunków ich ekspozycji, ma istotny wpływ na możliwość ich zachowania, a tym samym kształtowanie postaw dalekich od nienawiści, ksenofobii czy zwyczajnego niezrozumienia. Strona internetowa: www.magurycz.org.

Zobacz także