facebook

„Szlak Renesansu w Małopolsce” – cykl wizyt studyjnych

„Szlak Renesansu w Małopolsce” – cykl wizyt studyjnych

 

Wykład terenowy: kamienny ołtarz św Doroty z Katedry Wawelskiej w kaplicy Matki Boskiej Śnieżnej w Bodzowie (Kraków, dzielnica Dębniki).

 

 

 

 

 

 

Przedstawienie wybranych zabytków służyło zainicjowaniu ścieżki edukacyjnej ukazującej rozproszone dziedzictwo Katedry wawelskiej z okresu renesansu. W porozumieniu z parafią w Pychowicach zrealizowano wizytę studyjną i wykład terenowy: „Kamienny ołtarz św Doroty z Katedry Wawelskiej w kaplicy Matki Boskiej Śnieżnej w Bodzowie. Omówiona została historia obiektu, jego przedstawienie sakralne oraz stan zachowania i przebieg przeprowadzonych w ostatnich latach prac konserwatorskich. Nakreślone zostały wyniki badań oraz efekty wykonanych przez zespół specjalistów prac renowacyjnych.

 

Spotkanie z kulturą Renesansu: marmurowe cyborium z Katedry Wawelskiej w Kościele św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy (powiat krakowski, gmina Wielka Wieś).

 

Wizyta studyjna zrealizowana została w porozumieniu z parafią św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej w Modlnicy. Uczestnikom udostępniony został zabytkowy kościół w Modlnicy, w którego wnętrzach zachowała się polichromia pochodząca z różnych okresów, w tym najstarsza część z 1562 roku. Zwiedzający mieli okazję do zapoznania się z renesansowym cyborium z Katedry wawelskiej, które po niedawno zakończonej konserwacji przechowywane jest na terenie plebanii i w najbliższym czasie otrzyma nową oprawę w kościelnej kaplicy. Zwiedzaniu towarzyszył wykład terenowy na temat zachowanego renesansowego wystroju kościoła w Modlnicy oraz szczegółowe omówienie zabytkowego cyborium. Dużą uwagę poświęcono przedstawieniu nowej aranżacji renesansowego tabernakulum, które zostało zaprojektowane przez konserwatorkę prowadzącą bania i prace renowacyjne. Zaproponowane rozwiązania umożliwią prawidłowe przedstawienie tego cennego zabytku oraz zwrócenie uwagi na jego walory.

 

Eksperci: prof. Paweł Pencakowski, Paula Musiał.

 

 

 

Fundatorzy: 

 

 

 

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa pn. „Wolontariat dla dziedzictwa”

 

 

 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także