facebook

Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa – konferencja

 

 

 

„Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa” to tytuł trzeciej z kolei konferencji organizowanej w ramach zadań programu „Otwarty Kraków”. Celem cyklu konferencji jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej i społecznej, integracja cudzoziemców, dialog i współpraca. Zainteresowanych zapraszamy 14 maja 2018 roku do sali obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w godzinach od 15.30 do 19.30. W programie przewidziano trzy dyskusje panelowe. Na temat potrzeb edukacyjnych dzieci z doświadczeniem migracji w zakresie znajomości języka oraz wiedzy o kraju pochodzenia i kraju pobytu dyskutować będą konsulowie Węgier, Ukrainy, Luksemburga, Słowacji i USA. Działania na rzecz dialogu i edukacji wielokulturowej w krakowskich szkołach i placówkach edukacyjnych przedstawią dyrektorzy czterech krakowskich szkół oraz dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. W trzecim panelu wezmą udział przedstawiciele środowisk migrantów i mniejszości narodowych, którzy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie jak pogłębiać znajomość języka i wiedzę i kulturze w środowiskach wielokulturowych oraz jak budować społeczeństwo otwarte na dialog i współpracę.

 

Współorganizatorem panelu jest Stowarzyszenie Willa Decjusza. Jednym z moderatorów jest dr.Danuta Glondys Pełnomocnik Zarządu ds. międzynarodowych. 

 

Komitet Organizacyjny organizowanej konferencji tworzą: Małgorzata Jantos, Radna Miasta Krakowa, Danuta Glondys, Pełnomocnik Zarządu ds. międzynarodowych Stowarzyszenia Willa Decjusza oraz Urszula Majcher-Legawiec, prezes Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, doradca metodyczny ds. wielokulturowości w Krakowie.

 

Konferencję współorganizują: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, Fundacja Polsko-Ukraińskiej Współpracy U-WORK, Fundacja ZUSTRICZ, Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Stowarzyszenie CZULENT, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych, Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków oraz Stowarzyszenie Willa Decjusza.

 

Patronat nad konferencją objęła Rada Miasta Krakowa. Udział w konferencji jest nieodpłatny.

 

Otwarty Kraków 3 – program

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz także