facebook

Willa Decjusza partnerem akcji Grasz o staż

Stowarzyszenie Willa Decjusza już po raz szósty oferuje praktykę w ramach corocznego programu Grasz o staż. Aby ją wygrać należy rozwiązać zadanie konkursowe z wybranej dziedziny oraz korzystnie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zwycięzca będzie miał okazję poznać i tworzyć jedno z największych przedsięwzięć edukacyjnych tego rodzaju w Europie Środkowej – Letnią Szkołę Wyszehradzką. Praktyka – przewidziana dla jednej osoby – odbędzie się w Biurze projektów Stowarzyszenia Willi Decjusza w Krakowie. Praktyka będzie mieć miejsce między 16 czerwca a 19 lipca 2008.

 

Praktyka związana będzie z realizacją VII Letniej Szkoły Wyszehradzkiej (6 do 19 lipca 2008). Celem projektu jest m.in. przełamanie uprzedzeń i stereotypów będących barierą we wzajemnych kontaktach i współpracy oraz poszerzenie wiedzy ze sfery zarówno polityczno-gospodarczej, jak i społecznej i kulturowej. Wyjątkowym efektem Letniej Szkoły, który udaje się nam corocznie osiągać, jest budowanie akceptacji i przyjacielskich więzi pomiędzy młodymi ludźmi, którzy wkrótce tworzyć będą elity polityczne, kulturalne i gospodarcze w swoich krajach.

 

W siódmej edycji Szkoły Letniej uczestniczyć będą studenci, doktoranci, młodzi nauczyciele i dziennikarze z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej. 45 uczestników wyłonimy na podstawie nadesłanych CV, listów motywacyjnych i referencyjnych, a także grupa obserwatorów spoza Grupy Wyszehradzkiej, m.in. z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Mołdawii. Wśród ekspertów i gości są ambasadorowie, przedstawiciele ministerstw i samorządów, intelektualiści i naukowcy, dziennikarze, artyści, przedstawiciele biznesu, fundacji i organizacji pozarządowych.

 

Zakres obowiązków praktykanta:

 

 • pomoc w przygotowaniu materiałów edukacyjnych i informacyjnych
 • redakcja i korekta tekstów (internet, prasa, materiały dla uczestników)
 • opieka nad wybrana grupą narodową
 • pomoc w logistyce ekspertów i gości
 • recepcja gości podczas inauguracji i sesji otwartych
 • bezpośrednia współpraca z kierownikiem projekt

 

Zagadnienia, jakie podczas praktyki będzie mógł poznać kandydat:

 

 • związane z tematyką zajęć (m.in. współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej, sytuacja polityczna
 • w Rosji i jej implikacje dla regionu oraz zmiany społeczne związane z rozwojem nowoczesnych technologii)
 • planowanie i realizacja projektu edukacyjno-kulturalnego
 • promocja medialna projektu
 • logistyka
 • budowanie zespołu zadaniowego

 

Umiejętności, jakie będzie mógł rozwinąć praktykant w czasie praktyki:

 

 • organizacyjne
 • lingwistyczne
 • szybkiego podejmowania decyzji
 • kreatywnego myślenia
 • pracy zespołowej

Wymagania odnośnie praktykanta

 

Profil studiów:

 

 • animacja kultury, dziennikarstwo, etnografia, etyka, europeistyka, filologia angielska, filologia niemiecka, filologia polska, filologia romańska, filologia rosyjska, filozofia, historia, historia sztuki, integracja europejska, kulturoznawstwo, marketing i zarządzanie, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne, organizacja i zarządzanie, pedagogika, politologia, prawo, psychologia pracy, psychologia ogólna, psychologia organizacji i zarządzania, psychologia społeczna, public relations, socjologia, stosunki międzynarodowe, turystyka, Unia Europejska
 • rok studiów: czwarty, piąty, absolwent
 • prawo jazdy: wymagane
 • znajomość języków obcych: język angielski: biegła; alternatywna znajomość języka czeskiego, słowackiego, węgierskiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub białoruskiego będzie dodatkowym atutem
 • znajomość pakietu Microsoft Office: MS Word: zaawansowana, MS Excel: średniozaawansowana, MS Power Point: średniozaawansowana, MS Outlook: średniozaawansowana 
 • znajomość systemów operacyjnych: Windows 9x: poziom użytkownika 
 • znajomość aplikacji graficznych i multimedialnych: Corel Draw: podstawowa, Adobe Photoshop: podstawowa
 • preferowane cechy kandydata: kreatywność, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy zespołowej, doświadczenie w realizacji projektów konferencyjnych, kulturalnych lub doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych będzie dodatkowym atutem

 

Zadania w obszarze wybranej praktyki

 

 • Dziennikarstwo
 • Marketing polityczny
 • Migracja i Polityka Wschodnia
 • Odpowiedzialność społeczna
 • Organizacja programu stypendialnego
 • Projektowanie kampanii public relations
 • Projektowanie kampanii społecznej
 • Zarządzanie priorytetami

 

Szczegóły dotyczące XII edycji konkursu Grasz o staż.

Zobacz także