facebook

Stanowisko Grupy Zagranica ws. polityki Rządu RP wobec uchodźców

Organizacje pozarządowe zrzeszone w Grupie Zagranica wyrażają swoje głębokie rozczarowanie i stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Rządu RP w sprawie odrzucenia planu Komisji Europejskiej dotyczącego wprowadzenia obowiązkowych kwot migrantów przyjmowanych przez kraje UE w ramach programów relokacji oraz przesiedlenia.

 

W związku z tragediami na Morzu Śródziemnym, a także dramatyczną sytuacją w przeludnionych obozach dla uchodźców w Grecji oraz Włoszech, pragniemy wyraźnie zaakcentować, że wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, mają obowiązek moralny i prawny, solidarnie podjąć działania i odpowiedzialność za przyjęcie uchodźców z Syrii, Erytrei, z krajów północnej Afryki, Bliskiego Wschodu i Rogu Afryki.

 

Polska, jako sygnatariusz Konwencji Genewskiej z 1951 roku oraz państwo członkowskie UE powinna pomóc uchodźcom oraz, w imię solidarności między społeczeństwami w Europie, wesprzeć wysiłki krajów „pierwszego kontaktu” tj. Włoch i Grecji, do których docierają uchodźcy.

 

Proponowany przez Komisję Europejską plan zakłada, że Polska byłaby zobowiązana do przyjęcia w ramach przesiedlenia i relokacji łącznie 3621 osób. Chętnie wesprzemy wysiłki Rządu w tym zakresie i oferujemy naszą pomoc w tworzeniu i prowadzeniu programów integracyjnych.

 

Deklarację polskiego rządu o sprzeciwie wobec propozycji Komisji Europejskiej odbieramy z niedowierzaniem i wstydem. Jeśli nazywamy Polskę „kolebką solidarności”, jeśli deklarujemy, że wolność i prawa człowieka są nam drogie, jesteśmy zobowiązani do niesienia pomocy innym, którzy nie mają możliwości powrotu do swojego kraju. W czasach, gdy protesty przeciwko zniewoleniu były powszechne, gdy uciekaliśmy z kraju w obawie o swoje życie, w poszukiwaniu bezpieczeństwa i lepszej przyszłości, liczyliśmy na pomoc innych. I ta pomoc nadchodziła. Dawano nam schronienie, pracę i nadzieję. Czas abyśmy zaczęli spłacać ten dług i co równie ważne, byli wierni ideom, które doprowadziły do zmiany systemu i pozwalają nam godnie żyć.Apelujemy do Rządu RP o zmianę stanowiska i oczekujemy podjęcia bezzwłocznych działań i opracowania planu, który w długofalowej perspektywie zapewni uchodźcom warunki do bezpiecznego, godnego życia i możliwość integracji ze społeczeństwem. Deklarujemy gotowość do współpracy przy tworzeniu efektywnego systemu niesienia pomocy i pracy z nowymi grupami uchodźców w Polsce.

 

Polska jako członek UE oraz państwo – strona Konwencji Genewskiej z 1951 roku, nie może pozostać obojętna na losy tysięcy uchodźców i powinna podjąć stanowcze działania w celu ochrony ich praw.

 

Osoby do kontaktu ws. stanowiska:

 

  • Danuta Glondys, Stowarzyszenie Willa Decjusza, dglondys [at] villa.org.pl
  • Małgorzata Jaźwińska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, m.jazwinska [at] hfhr.org.pl

Zobacz także