facebook

Metoda NIKE – Nauczanie Integrujące w Kontekście Europejskim

Stowarzyszenie Willa Decjusza zaprasza nauczycieli klas I-III klas szkół podstawowych, w których uczą się dzieci z mniejszości romskiej oraz nauczycieli wspomagających, asystentów romskich na cykl szkoleń z zakresu Metody NIKE – Nauczanie Integrujące w Kontekście Europejskim. Zgłoszenia do 8 września 2008. Celem projektu realizowanego od 2007 roku jest wprowadzenie i adaptacja metody NIKE jako skutecznego narzędzia dydaktycznego w środowisku szkół, w których uczą się dzieci z mniejszości romskiej. Pragniemy, by wypracowane rezultaty projektu posłużyły do stworzenia modelu działań dla innych szkół w Polsce.

 

Metoda NIKE jest propozycją konkretnych działań, w efekcie których może się zmniejszyć procent dzieci romskich nie wypełniających obowiązku szkolnego.

 

Metoda NIKE opiera się założeniach edukacji międzykulturowej, która pozwala twórczo wykorzystać różnice istniejące pomiędzy uczniami. Formuła pracy w specyficznie zorganizowanych, heterogenicznych grupach, może pomóc dzieciom romskim uwierzyć w swoje kompetencje, poprawić własny wizerunek i w rezultacie polubić bardziej szkołę, zostać w niej na dłużej i efektywniej się uczyć. Dzięki pracy metodą NIKE dzieci z obu grup etnicznych: polskiej i romskiej mogą lepiej się poznać i docenić fakt odmienności swoich kultur, natomiast nauczyciele i asystenci romscy uzyskują szansę podnoszenia swoich kompetencji interkulturowych.

 

Metoda NIKE jest przykładem dobrej praktyki szkolnej, starannie opracowanym i gotowym do użycia narzędziem dydaktycznym. Oferowane Państwu materiały adresowane są do uczniów klas I-III, aczkolwiek metoda NIKE jako sposób organizacji pracy w grupach może być z powodzeniem wykorzystywana przez nauczycieli starszych klas.

 

Cykl bezpłatnych szkoleń (4 spotkania), odbywać się będzie w Willi Decjusza w Krakowie w terminie wrzesień – październik 2008.

Zgłoszenia do 8 września 2008:

jaga@villa.org.pl

Zobacz także