facebook

Startuje program „Wyszehradzkie Rezydencje Literackie 2015”

11 maja 2015 roku w Budapeszcie, Bratysławie, Krakowie i Pradze rozpoczęły się pobyty stypendialne w ramach kolejnej edycji międzynarodowego projektu – „Wyszehradzkie Rezydencje Literackie”. Do Krakowa przyjechało 4 twórców, by realizować tu swoje projekty, uczestniczyć w spotkaniach autorskich i wydarzeniach literackich. Willa Decjusza gościła będzie podczas wiosennej edycji projektu Krisztinę Galgoczi – węgierską krytyczkę literacką, Marka Debnara – słowackiego eseistę i reportażystę, Břetislava Ditrycha – czeskiego eseistę, autor literatury faktu, poetę i prozaika oraz Joannę Szczepanik – krytyczkę sztuki, dziennikarkę i wykładowczynię.

 

Marek Debnar (1979) – pracownik naukowy, nauczyciel, eseista i autor literatury faktu. Po ukończeniu studiów filozoficznych w Bratysławie uzyskał tytuł doktora filozofii; tematem jego rozprawy była rola autora i przedmiotu w filozofii i literaturze. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki w dziedzinie etyki oraz badacz językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze. Opublikował kilkanaście esejów na tematy teoretycznoliterackie i filozoficzne, opracowania krytyczne oraz jedną książkę systematyzującą wyniki badań teoretycznoliterackich i analizującą ich wpływ na dziedzinę filozofii. Dwanaście lat temu w Krakowie Marek Debnar napisał opowiadania oparte na rzeczywistych wydarzeniach, których treść ulegała później zmianom w celu ich wzbogacenia o różne punkty widzenia; teraz chce wykorzystać swój pobyt w Krakowie do nadania tym tekstom ostatecznej postaci z uwzględnieniem obecnej perspektywy.

 

Břetislav Ditrych (1942) – czeski eseista, autor literatury faktu, poeta i prozaik; ukończył studia z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Opublikował liczne teksty o różnorodnym charakterze, w tym m.in. książki literatury faktu, szczególnie z zakresu historii lotnictwa, sportu, humanistyki i historii regionalnej, cztery zbiory poetyckie, dwa większe dzieła prozaiczne, opowiadania, dwa reportaże, wywiady i artykuły na temat sztuk wizualnych, literatury i historii. Za swoją pracę dziennikarską otrzymał Nagrodę Egona Erwina Kischa (2009), natomiast za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury faktu otrzymał Nagrodę Miroslava Ivanova (2007, 2012). W Krakowie będzie pracować nad nowelą o żydowskich emigrantach mieszkających w tym mieście podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu.

 

Krisztina Galgoczi (1962) – krytyk literacki i asystent psychodramy. Studiowała teorię dramatu i uzyskała doktorat w zakresie dramatu współczesnego z perspektywy gender; następnie rozwijała swoje zainteresowania historią a w szczególności dramatem, prowadząc zajęcia na temat Holocaustu i uzyskując kwalifikacje w dziedzinie psychodramy. Wcześniej pracowała jako wykładowca w Katedrze Studiów Międzykulturowych oraz na Uniwersytecie Sztuki Teatralnej i Filmowej. Obecnie pracuje nad książką o swoim poszukiwaniu prawdy oraz o poszukiwaniu jako takim na podstawie bloga, który prowadziła w okresie badań. Temat książki nawiązuje do jej osobistych przeżyć – we wczesnym dzieciństwie straciła ojca w tajemniczych okolicznościach.

 

Joanna Szczepanik (1977) – krytyk sztuki, dziennikarka i wykładowczyni. Ukończyła studia magisterskie we Wrocławiu oraz doktoranckie z nauk humanistycznych w Warszawie. Jest autorką kilkunastu tekstów na temat kultury współczesnej, a także książki poświęconej słoweńskiemu kolektywowi artystycznemu Neue Slowenische Kunst. W swoich ostatnich projektach podejmowała temat współczesnej kultury meksykańskiej oraz koncepcji przestrzeni i „genius loci”, przeprowadzając serię wywiadów ze współczesnymi polskimi artystami. Obecnie pracuje jako niezależny wykładowca w Szczecinie. W ramach kontynuacji rozpoczętego w Budapeszcie projektu reportażu literackiego będzie pracować nad serią esejów opartych na rozmowach z polskimi pisarzami na temat tożsamości i twórczości.

 

„Wyszehradzkie Rezydencje Literackie” są inicjatywą Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Adresatem programu są pisarze, poeci, eseiści, krytycy, tłumacze literatury i dziennikarze z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja i Węgry). Projekt opiera się na partnerstwie czterech instytucji z krajów V4: Institutu umeni w Pradze, Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie i Literarné informačné centrum w Bratysławie.

 

krakow Forum Dialogu (3)

 

 

Visegrad-Fund

 

 

Zobacz także