facebook

Badanie sieci ICORN – wizyta studyjna w Meksyku

W listopadzie, w ramach badania sieci ICORN, Małgorzata Różańska odbyła najdłuższą, bo aż trzytygodniową wizytę studyjną do dwóch Operatorów programu ICORN: Casa Refugio i Casa R. Hankili Africa znajdujących się w samym centrum miasta Meksyk. Podczas pobytu udało się jej przeprowadzić wywiady z trzema koordynatorami stypendiów, dwoma stypendystami i dwoma lokalnymi partnerami programu, którzy regularnie włączają się w jego realizację. Wizyta w Meksyku miała na celu sprawdzenie, czy pobyty rezydenckie są podobnie realizowane w Europie i poza nią. Wnioski z wywiadów oraz elektronicznych ankiet rozesłanych do pozostałych miast sieci stypendystka opracuje i udostępni w formie katalogu dobrych praktyk już pod koniec roku.

 

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

mkidn (1)

Zobacz także