facebook

Piksel. Polsko-Norweska Platforma Fotograficzna – wystawa fotografii

W czwartek, 15 września w Galerii Stylo Design w Oslo otwarta zostanie wystawa fotografii podsumowująca polsko-norweskie warsztaty fotograficzne. Projekt Piksel został pomyślany jako rodzaj eksperymentu, polegającego na artystycznej reinterpretacji funkcji obiektów przemysłowych w przestrzeni miejskiej. W tym celu zostały zorganizowane polsko-norweskie warsztaty fotograficzne z udziałem 17 fotografików młodego pokolenia w Krakowie i Oslo.

 

Prace powstałe w efekcie warsztatów zostaną zaprezentowane na wystawie w Oslo oraz na wystawie w Willi Decjusza (październik), której towarzyszyć będzie konferencja pt. Przemysłowa przestrzeń miasta. Dziedzictwo i innowacja oraz wydanie katalogu dokumentującego cały projekt.

 

Celem projektu jest promocja twórczości polskich i norweskich fotografów oraz zestawienie prac powstałych w wyniku eksperymentalnych warsztatów z debatą na temat miast kreatywnych prowadzoną w kontekście społecznym, antropologicznym i kulturowym. Zetknięcie się artystów norweskich z polską rzeczywistością poprzemysłową oraz polskich z doświadczeniami norweskimi w intencji organizatorów znajdzie wyraz w nowatorskich interpretacjach opuszczonych miejsc będących niewykorzystaną spuścizną ery przemysłowej, a w dłuższej perspektywie będzie również inspiracją dla osób zajmujących się strategicznym rozwojem miast.

 

Koordynator:

Katarzyna Trojanowska

Zobacz także