facebook

Instytut Kultury Willa Decjusza


Wraz z nowym rokiem w zabytkowym kompleksie pałacowym Willi Decjusza została powołana nowa miejska instytucja – Instytut Kultury Willa Decjusza, którego zadaniem będzie upowszechnianie, zachowanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego. Instytut współpracuje z działającym w Willi od 1995 roku Stowarzyszeniem, co pozwoli obu organizacjom w naturalny sposób realizować kierunki polityki kulturalnej Miasta, nawiązując do dotychczasowego profilu tego miejsca.

 

Działalność Instytutu będzie ukierunkowana na tworzenie wielowymiarowej przestrzeni sprzyjającej integracji i rozwojowi mieszkańców Krakowa poprzez międzynarodową wymianę dobrych praktyk, wspieranie otwartości i kreatywności, a także stałą działalność edukacyjną. Program ten będzie obejmować trzy ścieżki, realizowane przez działające w ramach Instytutu Biura: Platformę Dialogu Międzykulturowego, Dziedzictwo Kulturowe Europy oraz Centrum Rezydencji Artystycznych, w którym organizowane będą artystyczne i literackie programy rezydencjalne. Projekty Instytutu będą łączyć różne dziedziny kultury i sztuki, istotnie wkraczając w lokalną przestrzeń publiczną. Wszystkie te obszary połączy zaś wspólny mianownik – dziedzictwo kulturowe, nierozerwalnie związane z Krakowem i samą renesansową Willą Decjusza.

 

Instytut Kultury Willa Decjusza, wspierając i promując partnerską współpracę krajową i międzynarodową, będzie również aktywnie działał w obszarach związanych z przynależnością Krakowa do takich organizacji, jak Organizacja Miast Dziedzictwa Światowego OWHC, Sieć Miast Kreatywnych UNESCO, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO czy Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Instytutu: www.willadecjusza.pl