facebook

Polityka prywatności


 POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 

 

 

Polityka prywatności i polityka cookies została wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanej RODO.

 1. Dane dotyczące Administratora:

Administrator Strony” – Stowarzyszenie Willa Decjusza z siedzibą w Krakowie, ul. 28 Lipca 17A, 30-233 Kraków, z numerem NIP 6761113643, REGON 351032608, KRS 0000059074 zwanym dalej „SWD”, e-mail: villa@villa.org.pl, tel.12 425 36 38.

Inspektor Ochrony Danych: e-mail: villa@villa.org.pl, tel. 12 425 36 38.

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. zawarcia i realizacji umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. realizacji obowiązków SWD przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO); 
  3. w celach i w zakresie związanym z udziałem w projektach realizowanych przez SWD (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b. RODO;
  4. marketingu i promocji produktów i usług SWD (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO); 
  5. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SWD (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez SWD następującym kategoriom odbiorców:
  1.  podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących; 
  2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu SWD tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami SWD.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu przedawnienia roszczeń.

Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

 

 1. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  6. przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  7. wniesienia skargi do UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

 

 

 

 

 

Informacja dot. wykorzystywania plików cookie

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (w katalogu plików przeglądarki). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo na stronie allaboutcookies.org

 

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używamy cookies, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Cookies dostarczają nam również danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z naszych serwisów internetowych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców (celem prezentacji treści promocyjnych za pośrednictwem serwisów internetowych) oraz przez firmy badawcze.

 

Usuwanie plików „cookies”

Korzystanie z plików „cookies” jest w pełni dobrowolne. Użytkownik może w każdym czasie zablokować i usunąć pliki „cookies” z poziomu używanego przez niego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W odniesieniu do najpopular- niejszych przeglądarek internetowych konieczne informacje można uzyskać:

 

 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
 2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB